เกี่ยวกับ

Yoga+ was born out of the desire to create a holistic space that goes beyond the physical realm of yoga.

By redefining the collective understanding of yoga, Yoga+ seeks to explore the infinite possibilities of yoga beyond its asanas

Yoga+

คลาสที่จองไว้
17 ธ.ค. - 27 ธ.ค.

จ, 17 ธ.ค.
13:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
19:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
อ, 18 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
09:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
10:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
12:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
13:00 (60 นาที)
Restore -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Restore -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
18:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
19:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Yogasthenics -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
พ, 19 ธ.ค.
07:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
10:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
13:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
CardioFlow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:00 (90 นาที)
Power (90 mins) -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
พฤ, 20 ธ.ค.
07:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
09:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
10:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
15:30 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
18:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
18:30 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
18:30 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
19:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
ศ, 21 ธ.ค.
07:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
09:30 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
10:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
13:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:30 (60 นาที)
CardioFlow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
ส, 22 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
09:30 (60 นาที)
Yogasthenics -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
11:00 (60 นาที)
Restore -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
11:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
11:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
14:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
14:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
14:00 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
15:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
15:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
17:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
17:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
17:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
อา, 23 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Yoga Dance -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
09:30 (90 นาที)
Flow (90 min) -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
CardioFlow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
11:00 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
12:30 (60 นาที)
Pre-Natal
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
12:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
14:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
14:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
14:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
15:30 (60 นาที)
Yogasthenics -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
15:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
17:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
จ, 24 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
10:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
13:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Invert -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
พ, 26 ธ.ค.
07:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
09:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
10:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
11:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:00 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
12:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
12:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
13:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
15:30 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
17:30 (60 นาที)
CardioFlow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
18:30 (60 นาที)
Revitalise -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
19:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
19:00 (90 นาที)
Power (90 mins) -Yoga
Yoga+ Arab St
Bugis
จอง
20:00 (60 นาที)
Basic -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
20:00 (60 นาที)
Power -Yoga
Yoga+ Tg Pagar
Tanjong Pagar
จอง
พฤ, 27 ธ.ค.
07:00 (60 นาที)
Flow -Yoga
Yoga+ Chinatown
China Town
จอง
เกี่ยวกับ

Yoga+ was born out of the desire to create a holistic space that goes beyond the physical realm of yoga.

By redefining the collective understanding of yoga, Yoga+ seeks to explore the infinite possibilities of yoga beyond its asanas

ที่ตั้ง
China Town
Tanjong Pagar, CBD (Central Business District)
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Showers, Towels (for rent), Yoga Mats Provided