เกี่ยวกับ

All instructors have more than 10y of international training experience - fully qualified and

professional staff. Lead instructor Indrek has been trained by multiple Boxing & Muay Thai World

Champions around the world. Currently he is also coaching Singapore National Muay Thai Team.

Fight X Press

คลาสที่จองไว้
21 ต.ค. - 30 ต.ค.

อ, 23 ต.ค.
19:30 (60 นาที)
Boxing HIIT -Circuit Training / HIIT
Fight X Press (The Lawn @ Marina Bay)
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 25 ต.ค.
19:30 (60 นาที)
Boxing HIIT -Circuit Training / HIIT
Fight X Press (The Lawn @ Marina Bay)
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 27 ต.ค.
13:00 (60 นาที)
Boxing Beginners -Martial Arts
Fight X Press (The Arena)
Serangoon
จอง
อ, 30 ต.ค.
19:30 (60 นาที)
Boxing HIIT -Circuit Training / HIIT
Fight X Press (The Lawn @ Marina Bay)
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

All instructors have more than 10y of international training experience - fully qualified and

professional staff. Lead instructor Indrek has been trained by multiple Boxing & Muay Thai World

Champions around the world. Currently he is also coaching Singapore National Muay Thai Team.

สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Bathroom
 • Bathrooms
 • Bring your own water bottle and towel
 • Cafe
 • Changing Area
 • Free Parking
 • Outdoor
 • Parking
 • Parking Lot
 • Showers
 • Toilets (public)
 • Water Fountain
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bathrooms, Bring your own water bottle and towel, Cafe, Changing Area, Free Parking, Outdoor, Parking, Parking Lot, Showers, Toilets (public), Water Fountain