เกี่ยวกับ

Yu Yoga has been open for 6 years. We only provide small classes, which means no more than 10 students for each class. We have various kinds of classes, ranging from Flow, Hatha, Yin, Asthanga, Hot Yoga, and Pilates.

รู้หรือไม่

Take a class at a villa with a secret garden! Meet Yoga, meet your inner self!

YU YOGA & Pilates

คลาสที่จองไว้
23 พ.ค. - 31 พ.ค.

พฤ, 23 พ.ค.
12:30 (60 นาที)
Body Fly Discovery 中文 -Pole / Aerial
YU YOGA & Pilates - Da Ning Location
Jingan
จอง
14:30 (60 นาที)
Yin Yang -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
18:45 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
20:00 (60 นาที)
Back Pain -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
ศ, 24 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
10:30 (60 นาที)
Hatha Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Da Ning Location
Jingan
จอง
12:00 (60 นาที)
Slimming Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Stretch 热拉伸 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
14:30 (60 นาที)
Back Pain 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:30 (60 นาที)
Stretch 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Da Ning Location
Jingan
จอง
18:00 (90 นาที)
Flow (90 mins) -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
19:45 (75 นาที)
Restorative (75 mins) -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
ส, 25 พ.ค.
09:00 (60 นาที)
Flow Hour -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
13:00 (60 นาที)
Slimming Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
13:00 (60 นาที)
Gentle Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:00 (60 นาที)
Upside Down -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
16:15 (60 นาที)
Back Pain -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
อา, 26 พ.ค.
07:00 (90 นาที)
Universal - Advanced Level 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
09:00 (60 นาที)
Prama Vinyasa -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
10:00 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
10:30 (60 นาที)
Hot Stretch -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
14:00 (60 นาที)
Alignment -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:00 (60 นาที)
Gentle Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:15 (60 นาที)
Restorative Yoga -Women Only
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
จ, 27 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
อ, 28 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
พ, 29 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
พฤ, 30 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
ศ, 31 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Energy Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
เกี่ยวกับ

Yu Yoga has been open for 6 years. We only provide small classes, which means no more than 10 students for each class. We have various kinds of classes, ranging from Flow, Hatha, Yin, Asthanga, Hot Yoga, and Pilates.

สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Water Fountain, Yoga Mats Provided