เกี่ยวกับ

Yu Yoga has been open for 6 years. We only provide small classes, which means no more than 10 students for each class. We have various kinds of classes, ranging from Flow, Hatha, Yin, Asthanga, Hot Yoga, and Pilates.

รู้หรือไม่

Take a class at a villa with a secret garden! Meet Yoga, meet your inner self!

รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
18 ต.ค. - 20 ต.ค.

ศ, 18 ต.ค.
12:00 (60 นาที)
Slimming Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Stretch 热拉伸 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
14:30 (60 นาที)
Gentle Flow 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
18:00 (90 นาที)
TAV Flow -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
18:45 (60 นาที)
Gentle Flow 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
19:45 (75 นาที)
Restorative (75 mins) -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
20:00 (60 นาที)
Stretch 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
ส, 19 ต.ค.
09:00 (75 นาที)
Universal (75mins) -Pilates
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
10:30 (60 นาที)
Yinyang 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
13:00 (60 นาที)
Upside Down - 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
13:10 (60 นาที)
Slimming Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
14:20 (90 นาที)
Rocket 火箭 90mins -Gymnastics
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:15 (60 นาที)
Yoga Wheel - 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
16:00 (75 นาที)
Stretch -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
อา, 20 ต.ค.
07:00 (90 นาที)
Rocket 火箭 90mins -Gymnastics
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
09:30 (60 นาที)
Hatha Yoga 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
10:30 (60 นาที)
Restorative Yoga -Women Only
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Alignment -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
13:30 (60 นาที)
Hot Stretch 热拉伸 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
15:00 (60 นาที)
Shoulder & Hip Opening - 中文 -Yoga
YU YOGA & Pilates - Huai Hai Road
Xuhui
จอง
About

Yu Yoga has been open for 6 years. We only provide small classes, which means no more than 10 students for each class. We have various kinds of classes, ranging from Flow, Hatha, Yin, Asthanga, Hot Yoga, and Pilates.

Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
No. 25, Lane 1200 Middle Huai Hai Road 淮海中路1200弄25号
Xuhui 徐汇
Shanghai
Shanghai
CN
+86 21 6431 5577
รายละเอียด
No. 25, Lane 1200 Middle Huai Hai Road 淮海中路1200弄25号
Xuhui 徐汇
Shanghai
Shanghai
CN
+86 21 6431 5577
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Water Fountain
  • Parking Lot