เกี่ยวกับ

With 400 square meters of space plus a small outdoor garden, UPT Studio offers small group classes where students can get the attention they need to learn correct form in a modern, street-style ambiance.

รู้หรือไม่

Our two co-founders are members of the American football team Shanghai Streetcats. One is a professional tattoo artist and the other is an IT pro with the brains of a businessman.

UPT Studio

คลาสที่จองไว้
27 พ.ค. - 06 มิ.ย.

อา, พฤษภาคม 27
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT Abs & Core -Core
UPT Studio
Changning
จอง
จ, พฤษภาคม 28
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT HIIT -Circuit Training / HIIT
UPT Studio
Changning
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT Peach Butt -Functional Training
UPT Studio
Changning
จอง
อ, พฤษภาคม 29
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Ninja Training Camp -Functional Training
UPT Studio
Changning
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Street Workout -Calisthenics / Street Workout
UPT Studio
Changning
จอง
พ, พฤษภาคม 30
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT TRX -Functional Training
UPT Studio
Changning
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Uptown Thai Boxing -Martial Arts
UPT Studio
Changning
จอง
พฤ, พฤษภาคม 31
1:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT Abs & Core -Core
UPT Studio
Changning
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
Street Workout -Calisthenics / Street Workout
UPT Studio
Changning
จอง
ศ, มิถุนายน 01
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
UPT TRX -Functional Training
UPT Studio
Changning
จอง
ส, มิถุนายน 02
12:30หลังเที่ยง (60 นาที)
UPT Peach Butt -Functional Training
UPT Studio
Changning
จอง
เกี่ยวกับ

With 400 square meters of space plus a small outdoor garden, UPT Studio offers small group classes where students can get the attention they need to learn correct form in a modern, street-style ambiance.

ที่ตั้ง
Changning
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Water Refill, Yoga Mats Provided