รู้หรือไม่

the Top ranked beauty salon in Shanghai

Tint Eyelashes

คลาสที่จองไว้
22 พ.ย. - 30 พ.ย.

ศ, 22 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
ส, 23 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
อา, 24 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
จ, 25 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
อ, 26 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
พ, 27 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
พฤ, 28 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
ศ, 29 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
ส, 30 พ.ย.
11:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
12:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
13:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
14:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
15:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
16:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
17:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
18:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
19:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
20:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
21:00 (30 นาที)
Rice Waxing
Tint
Pudong
จอง
เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง
Pudong
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Drinking Water
  • Parking Lot
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Drinking Water, Parking Lot