เกี่ยวกับ

Prana is Sankrit Language, the Sanskrit word for breath, "life force", or "vital principle".

Prana Yoga

คลาสที่จองไว้
13 พ.ย. - 22 พ.ย.

พ, 13 พ.ย.
12:30 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Prana Yoga
Jingan
จอง
อ, 19 พ.ย.
12:30 (60 นาที)
Shoulder Therapy -Yoga
Prana Yoga
Jingan
จอง
19:00 (60 นาที)
Core -Core
Prana Yoga
Jingan
จอง
พ, 20 พ.ย.
12:30 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Prana Yoga
Jingan
จอง
ศ, 22 พ.ย.
19:00 (60 นาที)
Lower Body Strenghthening -Yoga
Prana Yoga
Jingan
จอง
เกี่ยวกับ

Prana is Sankrit Language, the Sanskrit word for breath, "life force", or "vital principle".

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Showers, Water Refill, Yoga Mats Provided