เกี่ยวกับ

Fine Yoga was founded in 2002, by Anders Baadsgaard Pedersen (Andy) and Sherri Rao, Fine Yoga is the earliest training base of traditional Ashtanga Vinyasa Yoga in China and founder Sherri Rao was the first mainland Chinese to train directly with the late master of Ashtanga Yoga (Guruji) – Sri K. Pattabhi Jois and his grandson Sharath Rangaswamy (Jois).

Fine Yoga Shanghai

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน Fine Yoga Shanghai
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
เกี่ยวกับ

Fine Yoga was founded in 2002, by Anders Baadsgaard Pedersen (Andy) and Sherri Rao, Fine Yoga is the earliest training base of traditional Ashtanga Vinyasa Yoga in China and founder Sherri Rao was the first mainland Chinese to train directly with the late master of Ashtanga Yoga (Guruji) – Sri K. Pattabhi Jois and his grandson Sharath Rangaswamy (Jois).

สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Bath Towels
 • Bathroom
 • Bathrooms
 • Changing Area
 • Hair Dryers
 • Lockers
 • Mats
 • Parking
 • Parking Lot
 • Showers
 • Toilet
 • Toilets
 • Towels
 • Water
 • Water Fountain
 • Water Refill
 • WiFi
 • Yoga Mats Provided
 • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bath Towels, Bathroom, Bathrooms, Changing Area, Hair Dryers, Lockers, Mats, Parking, Parking Lot, Showers, Toilet, Toilets, Towels, Water, Water Fountain, Water Refill, WiFi, Yoga Mats Provided, Yoga mats