เกี่ยวกับ

We run, we lift weights (and sometimes go HAM on the "dance" floor), and we have fun doing it. But don’t let the nightclub-inspired ambience fool you, our workout is challenging (that’s why it works). And we pride ourselves on always delivering the most effective workout on the market to our customers. So when red lights dim and the music drops, just know that our squad of hard-bodied instructors (the best in the industry) will help you bring out the best in yourself. Whether you’re an experienced athlete, a weekend warrior, or a workout newbie, we got you covered!

FHIIT LAB

คลาสที่จองไว้
11 พ.ย. - 17 พ.ย.

จ, 11 พ.ย.
18:15 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
19:30 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
อ, 12 พ.ย.
12:15 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
18:15 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
19:30 (45 นาที)
FHIIT Flow -Yoga
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
พ, 13 พ.ย.
12:15 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
18:15 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
19:30 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
พฤ, 14 พ.ย.
12:15 (45 นาที)
FHIIT Flow -Yoga
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
18:15 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
19:30 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
ศ, 15 พ.ย.
12:15 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
17:00 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
18:15 (45 นาที)
FHIIT BURN -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
อา, 17 พ.ย.
14:00 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
15:30 (45 นาที)
FHIIT PUMP -Circuit Training / HIIT
FHIIT LAB
Huangpu
จอง
เกี่ยวกับ

We run, we lift weights (and sometimes go HAM on the "dance" floor), and we have fun doing it. But don’t let the nightclub-inspired ambience fool you, our workout is challenging (that’s why it works). And we pride ourselves on always delivering the most effective workout on the market to our customers. So when red lights dim and the music drops, just know that our squad of hard-bodied instructors (the best in the industry) will help you bring out the best in yourself. Whether you’re an experienced athlete, a weekend warrior, or a workout newbie, we got you covered!

ที่ตั้ง
Huangpu
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Water Fountain, Yoga Mats Provided