เกี่ยวกับ

Changle Yard Yoga Studio is based on the Ashtanga (Eight Limbs) of yoga. With the respect of tradition and advocating the ancient knowledge, we strengthen your body and train your mind. Here we provide Hatha Yoga, Therapy Yoga, Ashtanga Yoga, Niguma Yoga, Prenatal Yoga, and Meditation. A small class with a highly experienced professional teacher will make sure every member in the class will be taught according to the individual ability. You will surely enjoy yourself more after a safe and efficient practice.

Changle Yard Yoga

คลาสที่จองไว้
23 พ.ค. - 31 พ.ค.

พฤ, 23 พ.ค.
12:00 (60 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
16:40 (75 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
ศ, 24 พ.ค.
00:00 (60 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
09:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Hatha 1 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
ส, 25 พ.ค.
12:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
16:40 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
อา, 26 พ.ค.
10:30 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
14:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:30 (90 นาที)
Meditation Class -Meditation
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
จ, 27 พ.ค.
09:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Hatha 1 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
อ, 28 พ.ค.
07:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
16:40 (75 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Hatha 1 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
พ, 29 พ.ค.
09:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Niguma Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
พฤ, 30 พ.ค.
00:00 (60 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
07:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Spinal Therapy -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
16:40 (75 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Hatha 1/2 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
ศ, 31 พ.ค.
00:00 (60 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
09:00 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
10:30 (75 นาที)
Ashtanga Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
12:00 (60 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
13:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
18:00 (75 นาที)
Core Energy -Core
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
19:30 (75 นาที)
Hatha 1 -Yoga
Changle Yard Yoga
Xuhui
จอง
เกี่ยวกับ

Changle Yard Yoga Studio is based on the Ashtanga (Eight Limbs) of yoga. With the respect of tradition and advocating the ancient knowledge, we strengthen your body and train your mind. Here we provide Hatha Yoga, Therapy Yoga, Ashtanga Yoga, Niguma Yoga, Prenatal Yoga, and Meditation. A small class with a highly experienced professional teacher will make sure every member in the class will be taught according to the individual ability. You will surely enjoy yourself more after a safe and efficient practice.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own yoga mat
  • Changing Area
  • Parking Lot
  • Yoga Mats (for rental)
  • Yoga Mats (for sale)
  • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own yoga mat, Changing Area, Parking Lot, Yoga Mats (for rental), Yoga Mats (for sale), Yoga mats