เกี่ยวกับ

A New Generation Fitness Studio focused on enabling health conscious people to attain ideal fitness proportions by means of Functional and Organic Training.

รู้หรือไม่

Train like a Warrior with our Functional Activity or Sting like Bee with our Aerial Program

20-15 Fitness

คลาสที่จองไว้
21 มี.ค. - 30 มี.ค.

ศ, 22 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
10:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
ส, 23 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
อา, 24 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
จ, 25 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
10:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
อ, 26 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
พ, 27 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
10:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
ศ, 29 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
10:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
11:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
18:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
19:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
20:00 (60 นาที)
Functional Training -Functional Training
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
ส, 30 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
08:15 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
09:30 (60 นาที)
Aer Fitness -Yoga
20-15 Fitness
Tardeo
จอง
เกี่ยวกับ

A New Generation Fitness Studio focused on enabling health conscious people to attain ideal fitness proportions by means of Functional and Organic Training.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Parking Lot
  • Water Fountain
  • Yoga Mats (for rental)
  • Yoga Mats (for sale)
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Parking Lot, Water Fountain, Yoga Mats (for rental), Yoga Mats (for sale), Yoga Mats Provided