เกี่ยวกับ

yoga+ inspires you to become a happy, healthy and better human being. With five different yoga styles (Ashtanga, Flow, Jivamukti, Hot, Yin), convenient locations and schedules, free use of mats and towels, alkaline water and toiletries, we make it easy for you to maintain a consistent yoga practice. Join our diverse community of students who are already enjoying the benefits of yoga!

รู้หรือไม่

All our founders met and became friends through yoga!

Yoga Plus, Inc.

คลาสที่จองไว้
23 มี.ค. - 02 เม.ย.

ส, 23 มี.ค.
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
อา, 24 มี.ค.
08:45 (75 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
09:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
11:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
11:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
15:00 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
จ, 25 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Hot Core -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
06:45 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
06:45 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
08:15 (75 นาที)
Fundamentals -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
09:30 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
18:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:00 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
อ, 26 มี.ค.
06:30 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
06:30 (75 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
07:00 (75 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (75 นาที)
Yin -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
09:30 (90 นาที)
Yin -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
18:00 (90 นาที)
Hot Core -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:00 (75 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:15 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
20:15 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ BGC
BGC
จอง
พ, 27 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
06:45 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
06:45 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
07:00 (75 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
08:15 (75 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
18:00 (75 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:00 (90 นาที)
Yin -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:15 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
20:15 (90 นาที)
Yin -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
06:30 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
06:30 (75 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
07:00 (75 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
09:30 (75 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
16:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:00 (75 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
19:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:00 (75 นาที)
Fundamentals -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:15 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
20:15 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
ศ, 29 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
06:45 (60 นาที)
Fundamentals -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
06:45 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Makati
Makati
จอง
07:00 (75 นาที)
Fundamentals -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
08:15 (75 นาที)
Yin -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
09:30 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Trapeze -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
19:00 (75 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
ส, 30 มี.ค.
09:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
10:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
11:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
อา, 31 มี.ค.
09:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
11:00 (90 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
11:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
15:00 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
จ, 01 เม.ย.
06:30 (75 นาที)
Hot Core -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
06:45 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
06:45 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
08:15 (75 นาที)
Fundamentals -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
09:30 (75 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
09:30 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
12:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
12:30 (60 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
Flow -Yoga
yoga+ Ortigas
Mandaluyong
จอง
18:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
yoga+ Makati
Makati
จอง
20:00 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
อ, 02 เม.ย.
06:30 (90 นาที)
Jivamukti -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
06:30 (75 นาที)
Ashtanga -Yoga
yoga+ BGC
BGC
จอง
07:00 (75 นาที)
Hot -Yoga
yoga+ Makati
Makati
จอง
เกี่ยวกับ

yoga+ inspires you to become a happy, healthy and better human being. With five different yoga styles (Ashtanga, Flow, Jivamukti, Hot, Yin), convenient locations and schedules, free use of mats and towels, alkaline water and toiletries, we make it easy for you to maintain a consistent yoga practice. Join our diverse community of students who are already enjoying the benefits of yoga!

ที่ตั้ง
Mandaluyong
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Bathroom
 • Bathrooms
 • Changing Area
 • Mat (for rent)
 • Parking
 • Showers
 • Towels (for rent)
 • Water Refill
 • Yoga Mats (for rental)
 • Yoga Mats Provided
 • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bathrooms, Changing Area, Mat (for rent), Parking, Showers, Towels (for rent), Water Refill, Yoga Mats (for rental), Yoga Mats Provided, Yoga mats