เกี่ยวกับ

Urban Ashram was built to share the exploration of Yoga with others and build a community; it is our classroom, our studio and our sanctuary within the city.

We believe that Yoga can transform lives for the better and we want to share the wonderful benefits of a regular practice by making it accessible for everyone.

***Please arrive 15 minutes before your class schedule as your slot may be given to someone else.***

Urban Ashram Manila

คลาสที่จองไว้
24 มี.ค. - 04 เม.ย.

อา, 24 มี.ค.
14:00 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
14:00 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow w/ Restoratives -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
จ, 25 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (90 นาที)
Vinyasa Level 1 - 2 -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
12:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
20:00 (75 นาที)
Kundalini Yoga & Meditation -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
อ, 26 มี.ค.
06:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Level 1 -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Restorative -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:00 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:30 (75 นาที)
Kundalini Yoga & Meditation -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
พ, 27 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
09:00 (75 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
16:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:45 (60 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:30 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Vinyasa Level 2 -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:00 (60 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
FNR Athletics -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:45 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:30 (75 นาที)
Restorative -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:00 (75 นาที)
Restorative -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
ศ, 29 มี.ค.
06:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (30 นาที)
Pranayama -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
09:30 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:00 (75 นาที)
Kundalini Yoga & Meditation -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Vinyasa Music Night -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:15 (60 นาที)
Vinyasa Music Night -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
ส, 30 มี.ค.
08:30 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
08:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (90 นาที)
Vinyasa Level 1 - 2 -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:30 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
อา, 31 มี.ค.
09:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (90 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
10:30 (90 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
14:00 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
15:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow w/ Restoratives -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
จ, 01 เม.ย.
06:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (90 นาที)
Vinyasa Level 1 - 2 -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
12:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
20:00 (60 นาที)
Kundalini Yoga & Meditation -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
อ, 02 เม.ย.
06:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
10:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
12:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Level 1 -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Restorative -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:00 (60 นาที)
FNR Hour -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:30 (75 นาที)
Kundalini Yoga & Meditation -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
พ, 03 เม.ย.
06:30 (75 นาที)
Vinyasa Open Level -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
09:00 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
09:00 (75 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
16:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
17:45 (60 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
18:30 (75 นาที)
FNR (Flexibility Not Required) -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
18:30 (75 นาที)
Vinyasa Level 2 -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:00 (60 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
19:30 (75 นาที)
Stress-Free Gentle Flow -Yoga
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
พฤ, 04 เม.ย.
06:30 (60 นาที)
FNR Athletics Hour -Functional Training
Urban Ashram Pasig
Pasig
จอง
06:45 (60 นาที)
Vinyasa Hour Open Level -Yoga
Urban Ashram BGC
BGC
จอง
เกี่ยวกับ

Urban Ashram was built to share the exploration of Yoga with others and build a community; it is our classroom, our studio and our sanctuary within the city.

We believe that Yoga can transform lives for the better and we want to share the wonderful benefits of a regular practice by making it accessible for everyone.

***Please arrive 15 minutes before your class schedule as your slot may be given to someone else.***

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Water Fountain
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Changing Area, Showers, Towels (for rent), Water Fountain