เกี่ยวกับ

Rebel Yoga Manila offers 60-minute classes for those who lead busy lives and want to move their body, relieve stress, and find inner peace.

รู้หรือไม่

Rebel Yoga Manila is nestled in the heart of the country’s central business district and stones throw away some of the best restaurants, bars and entertainment centers in the city.

Rebel Yoga Manila

คลาสที่จองไว้
24 มี.ค. - 31 มี.ค.

อา, 24 มี.ค.
12:15 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
15:00 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
จ, 25 มี.ค.
06:45 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
18:30 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
20:00 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
อ, 26 มี.ค.
06:45 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
18:30 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
20:00 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
พ, 27 มี.ค.
06:45 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
19:00 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
20:00 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
06:45 (60 นาที)
Jivamukti Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
20:00 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
ศ, 29 มี.ค.
06:45 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
08:15 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
18:30 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
20:00 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
ส, 30 มี.ค.
10:00 (60 นาที)
Hot Flow -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
15:00 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
อา, 31 มี.ค.
10:00 (60 นาที)
Inferno Hot Pilates -Pilates
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
12:15 (60 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
15:00 (60 นาที)
Yin -Yoga
Rebel Yoga Manila
Makati
จอง
เกี่ยวกับ

Rebel Yoga Manila offers 60-minute classes for those who lead busy lives and want to move their body, relieve stress, and find inner peace.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Changing Area
  • Paid Parking
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Water Fountain
  • Yoga Mats (for rental)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Changing Area, Paid Parking, Showers, Towels (for rent), Water Fountain, Yoga Mats (for rental)