เกี่ยวกับ

One stop gym offering classes for Parkour, Circuit, Kettlebell, Kali, Muay Thai, Boxing and many more!

รู้หรือไม่

Our gym focuses on cardio respiratory exercises and functional fitness

Muscle Up Parkour & Urban Training Ground

คลาสที่จองไว้
23 เม.ย. - 02 พ.ค.

อ, 23 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:30 (90 นาที)
Kali/ Self-Defense Class -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
พ, 24 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
ศ, 26 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
ส, 27 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
อา, 28 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
จ, 29 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
อ, 30 เม.ย.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:30 (90 นาที)
Kali/ Self-Defense Class -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
พ, 01 พ.ค.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
พฤ, 02 พ.ค.
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Parkour Fitness -Parkour
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muscle Up Circuit -Circuit Training / HIIT
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
21:00 (60 นาที)
Boxing -Boxing
Muscle Up Parkour & Urban Training Ground
Quezon City
จอง
เกี่ยวกับ

One stop gym offering classes for Parkour, Circuit, Kettlebell, Kali, Muay Thai, Boxing and many more!

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Parking Lot
  • Showers
  • Water Fountain
  • Yoga Mats (for rental)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Changing Area, Parking Lot, Showers, Water Fountain, Yoga Mats (for rental)