เกี่ยวกับ

One stop shop studio where dance , fitness and fusion is in one place. Belly dance, Ballet, Aerial Silk, Pole Dance, Punchbag, Zumba, high heels, striptease are the dance and fitness classes we offer.

Movement Dance Studio Ortigas

คลาสที่จองไว้
24 มี.ค. - 30 มี.ค.

จ, 25 มี.ค.
18:30 (60 นาที)
Vogue -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
19:30 (60 นาที)
Striptease -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
20:30 (60 นาที)
Pole Fitness -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
อ, 26 มี.ค.
18:30 (60 นาที)
Pole Fitness -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
19:30 (60 นาที)
Aerial Silk -Yoga
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
พ, 27 มี.ค.
18:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
19:30 (60 นาที)
Aerial Hammock -Pole / Aerial
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
20:30 (60 นาที)
Strip Pole -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
18:30 (60 นาที)
Hip Hop -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
19:30 (60 นาที)
Aerial Hoops -Pole / Aerial
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
20:30 (60 นาที)
Sexy Heels -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
ศ, 29 มี.ค.
19:30 (60 นาที)
Aerial Hammock -Pole / Aerial
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
20:30 (60 นาที)
Pole Fitness -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
ส, 30 มี.ค.
14:00 (60 นาที)
Aerial Silk -Yoga
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Aerial Hoops -Pole / Aerial
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Pole Fitness -Dance
Movement Dance Studio Ortigas
Pasig
จอง
เกี่ยวกับ

One stop shop studio where dance , fitness and fusion is in one place. Belly dance, Ballet, Aerial Silk, Pole Dance, Punchbag, Zumba, high heels, striptease are the dance and fitness classes we offer.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Parking
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Parking