เกี่ยวกับ

We are fitness program for everyone! It combines Gymnastics, Olympic Weightlifting, Calisthenics and more. MNLFIT also offers other programs, like Bootcamp, WOD and FitKids. We focus on CONSTANTLY VARIED- HIGH INTENSITY- FUNCTIONAL MOVEMENT, all of which are designed for universal scalability—which means you can start at any fitness level, and we prioritize your safety.

MNL Fit Kapitolyo

คลาสที่จองไว้
11 ธ.ค. - 20 ธ.ค.

อ, 11 ธ.ค.
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
พ, 12 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
พฤ, 13 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
ศ, 14 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
ส, 15 ธ.ค.
10:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
จ, 17 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
อ, 18 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
พ, 19 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
พฤ, 20 ธ.ค.
09:30 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
MNL Fit Kapitolyo
Pasig
จอง
เกี่ยวกับ

We are fitness program for everyone! It combines Gymnastics, Olympic Weightlifting, Calisthenics and more. MNLFIT also offers other programs, like Bootcamp, WOD and FitKids. We focus on CONSTANTLY VARIED- HIGH INTENSITY- FUNCTIONAL MOVEMENT, all of which are designed for universal scalability—which means you can start at any fitness level, and we prioritize your safety.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Showers