เกี่ยวกับ

Flyweight is the premier Boutique Boxing studio in the Philippines.

Flyweight

คลาสที่จองไว้
26 เม.ย. - 30 เม.ย.

ศ, 26 เม.ย.
12:15 (45 นาที)
Fight (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
18:00 (60 นาที)
Shred (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
19:15 (60 นาที)
Fight (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
ส, 27 เม.ย.
10:00 (60 นาที)
Shred (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
11:15 (60 นาที)
Fight (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
12:30 (45 นาที)
Fight (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
13:30 (45 นาที)
Fight (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
14:45 (45 นาที)
Flow (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
อา, 28 เม.ย.
09:15 (45 นาที)
Fight (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
10:30 (60 นาที)
Shred (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
12:00 (60 นาที)
Shred (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
14:00 (45 นาที)
Flow (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
15:15 (60 นาที)
Shred (60 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
อ, 30 เม.ย.
07:15 (45 นาที)
Fight (45 min) -Boxing
Flyweight
BGC
จอง
เกี่ยวกับ

Flyweight is the premier Boutique Boxing studio in the Philippines.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Boxing Gloves
  • Lockers
  • Paid Parking
  • Showers
  • Towels
  • Water Refill
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Boxing Gloves, Lockers, Paid Parking, Showers, Towels, Water Refill