เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

F45 Training MOA Blue Bay Walk

คลาสที่จองไว้
27 พ.ค. - 06 มิ.ย.

อา, พฤษภาคม 27
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
จ, พฤษภาคม 28
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
อ, พฤษภาคม 29
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พ, พฤษภาคม 30
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พฤ, พฤษภาคม 31
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Moon Hopper -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ศ, มิถุนายน 01
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Pipeline -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
9:15หลังเที่ยง (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:30หลังเที่ยง (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
อา, มิถุนายน 03
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
จ, มิถุนายน 04
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
อ, มิถุนายน 05
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พ, มิถุนายน 06
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Parking
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Water Fountain
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Bring your own water bottle, Changing Area, Parking, Showers, Towels (for rent), Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats Provided