เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

F45 Training MOA Blue Bay Walk

คลาสที่จองไว้
15 ส.ค. - 24 ส.ค.

พ, สิงหาคม 15
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พฤ, สิงหาคม 16
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ศ, สิงหาคม 17
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
9:15หลังเที่ยง (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:30หลังเที่ยง (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
จ, สิงหาคม 20
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
อ, สิงหาคม 21
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Mkatz -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พ, สิงหาคม 22
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Varsity -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00หลังเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พฤ, สิงหาคม 23
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Romans -Core
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:30หลังเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ศ, สิงหาคม 24
12:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
5:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
6:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
Docklands -Functional Training
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Parking
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Water Fountain
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Bring your own water bottle, Changing Area, Parking, Showers, Towels (for rent), Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats Provided