เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

F45 Training MOA Blue Bay Walk

คลาสที่จองไว้
18 ม.ค. - 28 ม.ค.

ศ, 18 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
11:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
Abacus -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ส, 19 ม.ค.
09:15 (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:30 (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
จ, 21 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
20:15 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
อ, 22 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
11:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
20:15 (45 นาที)
Angry Bird -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พ, 23 ม.ค.
00:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
06:30 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
11:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
20:15 (45 นาที)
Bears -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
พฤ, 24 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
11:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
20:15 (45 นาที)
All Star -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ศ, 25 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
11:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
12:15 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
13:30 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
14:15 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:00 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
15:45 (30 นาที)
Fitbox -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
17:15 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
18:15 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
19:15 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
20:15 (45 นาที)
Firestorm -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
ส, 26 ม.ค.
09:15 (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
10:30 (60 นาที)
Hollywood -CrossFit
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
จ, 28 ม.ค.
06:30 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
07:30 (45 นาที)
Athletica -Circuit Training / HIIT
F45 Training MOA Blue Bay Walk
MOA
จอง
เกี่ยวกับ

F45 is Australia's premium group training facility. A results based programming model, which prides itself on innovation, uniqueness and quality. We are offering a 3-day FREE Trial. Book Now!

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Parking
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Water Fountain
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Bring your own water bottle, Changing Area, Parking, Showers, Towels (for rent), Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats Provided