เกี่ยวกับ

Empire Boxing Pasig is the premiere destination for those who want to stay fit, get lean while all the while exploring the rudiments of the sweet science. Enthusiasts of all levels are welcome, as our top caliber trainers are well equipped to handle beginners, tournament competitors and professionals. We don’t leave you hanging. Our one-on-one sessions will bring out the fighter in you, as you hone your skills with the finest equipment in a great atmosphere.

Empire Boxing Pasig

คลาสที่จองไว้
25 เม.ย. - 05 พ.ค.

พฤ, 25 เม.ย.
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
ศ, 26 เม.ย.
03:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
ส, 27 เม.ย.
03:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
อา, 28 เม.ย.
03:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
จ, 29 เม.ย.
03:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
อ, 30 เม.ย.
03:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
พ, 01 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
พฤ, 02 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
ศ, 03 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
ส, 04 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
อา, 05 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Empire Boxing Pasig
Pasig
จอง
เกี่ยวกับ

Empire Boxing Pasig is the premiere destination for those who want to stay fit, get lean while all the while exploring the rudiments of the sweet science. Enthusiasts of all levels are welcome, as our top caliber trainers are well equipped to handle beginners, tournament competitors and professionals. We don’t leave you hanging. Our one-on-one sessions will bring out the fighter in you, as you hone your skills with the finest equipment in a great atmosphere.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Parking Lot
  • Showers
  • Water Fountain
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Parking Lot, Showers, Water Fountain