เกี่ยวกับ

We have the cleanest boxing and Muay Thai gyms in Metro Manila and equipment from US, Japan and Thailand. Our trainers are most accomplished amateurs and/or former National Athletes. On top of all that, our bathrooms and showers are extremely clean.

Elite Boxing and Muay Thai Eastwood

คลาสที่จองไว้
25 เม.ย. - 30 เม.ย.

พฤ, 25 เม.ย.
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
ศ, 26 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
ส, 27 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
อา, 28 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
20:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
จ, 29 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
อ, 30 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Elite Boxing and Muay Thai Eastwood
Quezon City
จอง
เกี่ยวกับ

We have the cleanest boxing and Muay Thai gyms in Metro Manila and equipment from US, Japan and Thailand. Our trainers are most accomplished amateurs and/or former National Athletes. On top of all that, our bathrooms and showers are extremely clean.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Boxing Gloves
  • Changing Area
  • Parking
  • Showers
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Boxing Gloves, Changing Area, Parking, Showers