เกี่ยวกับ

KOA FITNESS is an all-women’s gym dedicated to women of any age and all walks of life. The gym aims to instill confidence and courage by empowering women through fitness. KOA FITNESS is the perfect place for women to carve out the best version of themselves, not only physically but also mentally and spiritually.

KOA Fitness

คลาสที่จองไว้
22 ก.ค. - 31 ก.ค.

อา, กรกฎาคม 22
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (LOWER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
จ, กรกฎาคม 23
6:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FAT BLASTER (HIIT) -Bootcamp
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
YOGA -Yoga
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
อ, กรกฎาคม 24
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
BOOTY PUMP -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (UPPER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
TRIPLE A (Abs. Arms. A**) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
9:30หลังเที่ยง (45 นาที)
TRIPLE A (Abs. Arms. A**) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
พ, กรกฎาคม 25
6:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (LOWER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (UPPER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
พฤ, กรกฎาคม 26
6:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FAT BLASTER (HIIT) -Bootcamp
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (FULL BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
TRIPLE A (Abs. Arms. A**) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FAT BLASTER (HIIT) -Bootcamp
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
ศ, กรกฎาคม 27
6:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
BOOTY PUMP -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (FULL BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
9:30หลังเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (FULL BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
10:30หลังเที่ยง (45 นาที)
BOOTY PUMP -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
11:30หลังเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
อา, กรกฎาคม 29
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (LOWER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
จ, กรกฎาคม 30
6:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
FAT BLASTER (HIIT) -Bootcamp
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
YOGA -Yoga
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:15หลังเที่ยง (45 นาที)
FUNCTIONAL SCULPTING -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
อ, กรกฎาคม 31
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
BOOTY PUMP -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
7:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
LEAN 'N MEAN (UPPER BODY) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
8:15ก่อนเที่ยง (45 นาที)
TRIPLE A (Abs. Arms. A**) -Circuit Training / HIIT
KOA Fitness
Mont Kiara
จอง
เกี่ยวกับ

KOA FITNESS is an all-women’s gym dedicated to women of any age and all walks of life. The gym aims to instill confidence and courage by empowering women through fitness. KOA FITNESS is the perfect place for women to carve out the best version of themselves, not only physically but also mentally and spiritually.

ที่ตั้ง
Mont Kiara
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own towels
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Hair Dryers
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own towels, Bring your own water bottle, Changing Area, Hair Dryers, Lockers, Parking Lot, Showers