เกี่ยวกับ

Trainstation is an all women fitness studio that dedicated to women of all ages. Thus our programs are

designed to cater all fitness level. We differentiate ourselves with our cozy ambience and special

corner for kids to play at.

รู้หรือไม่

The most instagrammable fitness studio in town.

Trainstation Studio (Women Only)

คลาสที่จองไว้
21 เม.ย. - 26 เม.ย.

จ, 22 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Fit Ball Core -Core
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
Barreless -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
BARRE SLIDERS -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
HIIT PILATES -Circuit Training / HIIT
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Fit Camp -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
Hot Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
TRX -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
อ, 23 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
07:00 (60 นาที)
MAT PILATES -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Barre Flow (60 min) -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
PILOXING BARRE -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
15:30 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
Cheeky Kettlebells -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
HOT BARRELESS -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
TRX -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Cardio Boxing -Core
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
U-JAM FITNESS -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
พ, 24 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Boxing Jam -Martial Arts
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:00 (60 นาที)
Muaythai -Martial Arts
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
TRX -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
MAT PILATES -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:30 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Cardio Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
PINK SLIDERS -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
Barreless -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
HIIT the Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Zumba -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
07:00 (60 นาที)
Piloxing -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Hot Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Fit Ball Core -Core
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
16:00 (60 นาที)
TRX -Functional Training
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba Toning -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Tone Lean Core -Core
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Muaythai -Martial Arts
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
MAT PILATES -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Hot Inferno -Pilates
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
ศ, 26 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Zumba Toning -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
07:00 (60 นาที)
PEACHY BARRE -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
08:30 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
10:00 (60 นาที)
Sand Belle -Weights & Lifting
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Hot Barre -Barre
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
12:00 (60 นาที)
Piloxing -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
Zumba Toning -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
17:30 (60 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
19:00 (60 นาที)
Pound Fit -Dance
Trainstation Studio (Women Only)
Senopati
จอง
เกี่ยวกับ

Trainstation is an all women fitness studio that dedicated to women of all ages. Thus our programs are

designed to cater all fitness level. We differentiate ourselves with our cozy ambience and special

corner for kids to play at.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels