เกี่ยวกับ

Jakarta's premiere Martial Arts training gym, with internationally certified trainers. Flexible training schedules, for beginners and advanced students (all ages).

Syena Martial Arts Center

คลาสที่จองไว้
26 เม.ย. - 30 เม.ย.

ศ, 26 เม.ย.
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
16:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
18:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
18:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
19:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
19:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
20:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
20:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
ส, 27 เม.ย.
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
จ, 29 เม.ย.
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
16:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
18:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
18:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
19:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
19:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
20:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
20:00 (90 นาที)
Boxing -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
อ, 30 เม.ย.
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
16:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
18:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
19:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
20:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Syena Martial Arts Center
Barito
จอง
เกี่ยวกับ

Jakarta's premiere Martial Arts training gym, with internationally certified trainers. Flexible training schedules, for beginners and advanced students (all ages).

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Boxing Gloves
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Water Fountain
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Boxing Gloves, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Water Fountain