เกี่ยวกับ

A big 1000 sqm2 area for you to do your muay thai fitness. Fully A/C with 2 righs 1 cage and 1 small cafe to have your fix after your workout. Sweat with us!

รู้หรือไม่

Muay Thai studio in Pluit.

Sparta Training Camp

คลาสที่จองไว้
26 เม.ย. - 06 พ.ค.

ศ, 26 เม.ย.
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
ส, 27 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
จ, 29 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
อ, 30 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
พ, 01 พ.ค.
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
พฤ, 02 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
ศ, 03 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
ส, 04 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
08:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
จ, 06 พ.ค.
07:00 (60 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Sparta Training Camp
Pluit
จอง
เกี่ยวกับ

A big 1000 sqm2 area for you to do your muay thai fitness. Fully A/C with 2 righs 1 cage and 1 small cafe to have your fix after your workout. Sweat with us!

ที่ตั้ง