เกี่ยวกับ

SOULBOX is a revolutionary new Urban Fitness Concept, combining alternative fitness programs such as AntiGravity®, Reflex, Bootcamp, SoulBarre and variety of Yoga in one multi disciplinary urban studio. Our mission is to provide the busy, social modern urbanite with a wellness solution that is both convenient and highly effective in uber stylish studios with first class facilities.

SOULBOX

คลาสที่จองไว้
21 เม.ย. - 27 เม.ย.

อา, 21 เม.ย.
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
จ, 22 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
07:00 (60 นาที)
Boxfit -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
Kettlebell Metcon -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:15 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:15 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
11:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Reflex Power -Functional Training
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Kettlebell Metcon -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
อ, 23 เม.ย.
07:00 (45 นาที)
TRX -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
SoulBarre Essential -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
11:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:15 (60 นาที)
SoulBarre Cardio -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:30 (60 นาที)
Antigravity All Levels -Yoga
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:30 (60 นาที)
Kettlebell Metcon -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Boxfit -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
พ, 24 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
07:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:30 (60 นาที)
SoulBarre Cardio -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:15 (60 นาที)
Boxfit -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:00 (60 นาที)
SoulBarre Hot -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
12:00 (45 นาที)
TRX -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Sandstorm -Functional Training
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:15 (60 นาที)
SoulBarre Essential -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:30 (60 นาที)
Vinyasa -Yoga
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:00 (60 นาที)
Reflex Circuit -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:30 (45 นาที)
TRX -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Kettlebell Metcon -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:30 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
Ladies Camp -Bootcamp
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
11:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
12:00 (45 นาที)
TRX -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:30 (60 นาที)
SoulBarre Cardio -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Sandstorm -Functional Training
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:00 (60 นาที)
SoulBarre Hot -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
19:15 (60 นาที)
Boxfit -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
ศ, 26 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
07:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (45 นาที)
TRX -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:00 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:00 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
16:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
17:00 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
18:00 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
ส, 27 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
Barre Cardio Bootcamp -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
08:00 (60 นาที)
SWOD -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:15 (45 นาที)
HIIT -Circuit Training / HIIT
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:15 (60 นาที)
Kettlebell Metcon -Core
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
09:30 (60 นาที)
SoulBarre Hot -Barre
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:15 (60 นาที)
Strong by Zumba -Zumba
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
10:30 (60 นาที)
Muaythai Happy Hour -Martial Arts
SOULBOX SCBD
SCBD
จอง
เกี่ยวกับ

SOULBOX is a revolutionary new Urban Fitness Concept, combining alternative fitness programs such as AntiGravity®, Reflex, Bootcamp, SoulBarre and variety of Yoga in one multi disciplinary urban studio. Our mission is to provide the busy, social modern urbanite with a wellness solution that is both convenient and highly effective in uber stylish studios with first class facilities.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels (for rent)
  • Yoga Mats (for rental)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels (for rent), Yoga Mats (for rental)