เกี่ยวกับ

An affiliate Studio of Pilates Body Tree in Singapore. Our inviting studio is a mind and body oasis that offers Pilates group classes as well as private training with certified teachers of "Fletcher" and "Body Tree Academy.

รู้หรือไม่

in ten sessions you'll FEEL the difference, in twenty you'll SEE the difference, in thirty you'll HAVE a new body.

Pilates Capital

คลาสที่จองไว้
23 มี.ค. - 01 เม.ย.

ส, 23 มี.ค.
12:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
13:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
อา, 24 มี.ค.
08:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
09:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
13:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
จ, 25 มี.ค.
06:00 (60 นาที)
Foam Roller -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
07:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
08:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Strength & Mobility -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
13:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Power Plate -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
19:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
อ, 26 มี.ค.
06:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
07:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
08:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Power Plate -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
19:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
พ, 27 มี.ค.
06:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
07:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
09:00 (60 นาที)
Pilates Matwork ( Functional Range Conditioning ) -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Pilates Stretch Therapy -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
16:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Foam Roller -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Power Plate -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
19:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
06:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
07:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
08:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
09:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
16:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Power Plate -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
19:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
ศ, 29 มี.ค.
06:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
07:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
18:00 (60 นาที)
Foam Roller -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
19:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
ส, 30 มี.ค.
08:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
09:00 (60 นาที)
Matwork (Intermediate) -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Fitness Ball -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
13:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
อา, 31 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
08:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
09:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
10:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
11:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
13:00 (60 นาที)
Matwork -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Spine Corrector -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
จ, 01 เม.ย.
10:30 (60 นาที)
Strength & Mobility -Pilates
Pilates Capital (Senayan)
Senayan
จอง
เกี่ยวกับ

An affiliate Studio of Pilates Body Tree in Singapore. Our inviting studio is a mind and body oasis that offers Pilates group classes as well as private training with certified teachers of "Fletcher" and "Body Tree Academy.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own Towel
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own Towel, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers