เกี่ยวกับ

Based upon strong traditional family values, our approach is personalized, attentive, and hands-on.

Our goal is to ensure that you are moving closer toward your goal each time you come and train with us.

We are dedicated to help you increase your fitness level, self-defense skill, and confidence at each session you attend with Jakarta Muay Thai Camp.

We welcome children, men, and women.

Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp

คลาสที่จองไว้
23 เม.ย. - 02 พ.ค.

อ, 23 เม.ย.
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
พ, 24 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
ศ, 26 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
ส, 27 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
จ, 29 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
อ, 30 เม.ย.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
พฤ, 02 พ.ค.
09:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
10:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
11:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
12:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
13:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
14:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
15:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
17:00 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
18:15 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
19:30 (90 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
Jakarta Muay Thai & MMA Training Camp
Senopati
จอง
เกี่ยวกับ

Based upon strong traditional family values, our approach is personalized, attentive, and hands-on.

Our goal is to ensure that you are moving closer toward your goal each time you come and train with us.

We are dedicated to help you increase your fitness level, self-defense skill, and confidence at each session you attend with Jakarta Muay Thai Camp.

We welcome children, men, and women.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels (for rent)
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels (for rent)