เกี่ยวกับ

Hustle House is a one-stop destination for all fitness enthusiasts. We provide a platform to train, recover and fuel under one roof. Hustle House also offers a unique approach by adapting an athletic-based workout program with the latest equipment’s and sports technologies to optimize our clients training experience.

Hustle House

คลาสที่จองไว้
23 มี.ค. - 31 มี.ค.

ส, 23 มี.ค.
12:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
อา, 24 มี.ค.
08:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
จ, 25 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
อ, 26 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
พ, 27 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
พฤ, 28 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
ศ, 29 มี.ค.
07:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
ส, 30 มี.ค.
08:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
อา, 31 มี.ค.
08:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
เกี่ยวกับ

Hustle House is a one-stop destination for all fitness enthusiasts. We provide a platform to train, recover and fuel under one roof. Hustle House also offers a unique approach by adapting an athletic-based workout program with the latest equipment’s and sports technologies to optimize our clients training experience.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Bottled Water (for sale)
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Bottled Water (for sale), Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels