เกี่ยวกับ

Hustle House is a one-stop destination for all fitness enthusiasts. We provide a platform to train, recover and fuel under one roof. Hustle House also offers a unique approach by adapting an athletic-based workout program with the latest equipment’s and sports technologies to optimize our clients training experience.

คลาสที่จองไว้
20 เม.ย. - 28 เม.ย.

ส, 20 เม.ย.
12:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
อา, 21 เม.ย.
08:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
จ, 22 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Machine Guns -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
อ, 23 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Down To Earth -Functional Training
Hustle House
Senayan
จอง
พ, 24 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Shock & Shred -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
ศ, 26 เม.ย.
07:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
08:30 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
15:00 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
18:30 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
19:45 (60 นาที)
Awaken The Force -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
ส, 27 เม.ย.
08:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
United We Sweat -Circuit Training / HIIT
Hustle House
Senayan
จอง
อา, 28 เม.ย.
08:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
09:15 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
10:30 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
12:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
14:00 (60 นาที)
Kiss My Abs -Core
Hustle House
Senayan
จอง
About

Hustle House is a one-stop destination for all fitness enthusiasts. We provide a platform to train, recover and fuel under one roof. Hustle House also offers a unique approach by adapting an athletic-based workout program with the latest equipment’s and sports technologies to optimize our clients training experience.

Amenities
รายละเอียด
Jl. Hang Lekir X
No. 6
Jakarta
12120
ID
085298961177
รายละเอียด
Jl. Hang Lekir X
No. 6
Jakarta
12120
ID
085298961177
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Bottled Water (for sale)
  • Parking Lot
  • Bathrooms