เกี่ยวกับ

Fitness boutique at its finest, wide range of innovative classes.

รู้หรือไม่

Your Health Playground

Core Studio

ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน Core Studio
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
เกี่ยวกับ

Fitness boutique at its finest, wide range of innovative classes.

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathrooms
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking Lot
  • Showers
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathrooms, Changing Area, Lockers, Parking Lot, Showers, Towels, Water Fountain, Yoga Mats Provided