About

YOGA ALOHA is a boutique yoga studio at the heart of Hong Kong. www.yoga-aloha.com

Yoga Aloha

Upcoming Classes
18 Nov - 27 Nov

Mon, 19 Nov
12:30 (60 mins)
Dharma Yoga -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
ALOHA Basics -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
Candlelight Yin -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Tue, 20 Nov
12:30 (60 mins)
Dharma Yoga -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
Core & Arm Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Wed, 21 Nov
10:00 (60 mins)
Aloha Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
12:30 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
Gentle Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Thu, 22 Nov
12:30 (60 mins)
Aloha Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
Gentle Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
Pranayama and Hatha -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Fri, 23 Nov
10:00 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Sat, 24 Nov
11:00 (60 mins)
ALOHA Basics -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
14:30 (60 mins)
Gentle Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
16:00 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Mon, 26 Nov
12:30 (60 mins)
Dharma Yoga -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
ALOHA Basics -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
Candlelight Yin -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
Tue, 27 Nov
12:30 (60 mins)
Dharma Yoga -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
18:45 (60 mins)
Core & Arm Flow -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
20:00 (60 mins)
YIN YANG -Yoga
Yoga Aloha
Wan Chai
Book
About

YOGA ALOHA is a boutique yoga studio at the heart of Hong Kong. www.yoga-aloha.com

Locations
Wan Chai
Amenities
  • Yoga Mats Provided
Amenities
Yoga Mats Provided