เกี่ยวกับ

It all started with the dream to provide authentic Muay Thai training in an upscale environment, without sacrificing comfort. This dream became reality in 2012, when Warrior Muay Thai opened its doors for the first time in Fortress Hill. Our core objective was to build a team of highly decorated trainers from Thailand that can provide authentic coaching expertise in the art of Muay Thai. Our Muay Thai coaching team today includes multiple stadium champions, with an average of 200 fights each and vast coaching experience between them. Warrior Muay Thai is the established go to name for Muay Thai enthusiasts and fighters in Hong Kong.

In developing our successful Muay Thai program, we quickly realized that a complete approach which included targeted strength and conditioning, nutrition and recovery elevated the performance level of our fighters. This was coupled by an ever-increasing demand from our members to approach their health and fitness in a holistic manner. Thus, our next step was to establish an all-encompassing Warrior concept, which includes group and personalized strength and conditioning, yoga, nutrition and lifestyle coaching as well as an expanded offering of martial arts. In order to achieve this dream, we needed a purpose built space to bring the best of martial arts, Strength & Conditioning and wellness together. After months of tireless research and meticulous planning, we opened our second home in the summer of 2016 – The Warrior Academy - on the West Side of Hong Kong Island.

Warrior Academy

คลาสที่จองไว้
22 ก.ค. - 31 ก.ค.

อา, กรกฎาคม 22
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
WESTERN BOXING -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
จ, กรกฎาคม 23
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
LIFT (FULL BODY) -Weights & Lifting
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
K-1 Kickboxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
11:45หลังเที่ยง (45 นาที)
KICK BOX FIT EXPRESS -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
อ, กรกฎาคม 24
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SWEAT -Circuit Training / HIIT
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
MODIFIED STRONGMAN -Weights & Lifting
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
Western Boxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
พ, กรกฎาคม 25
12:30ก่อนเที่ยง (45 นาที)
BURN:KILLER CORE -Core
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
11:45หลังเที่ยง (45 นาที)
KICK BOX FIT EXPRESS -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
พฤ, กรกฎาคม 26
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
CIRCUITS (TOTAL BODY) -Circuit Training / HIIT
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
Western Boxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
ศ, กรกฎาคม 27
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SWEAT -Circuit Training / HIIT
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
K-1 Kickboxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
อา, กรกฎาคม 29
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
WESTERN BOXING -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
จ, กรกฎาคม 30
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
LIFT (FULL BODY) -Weights & Lifting
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
5:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
K-1 Kickboxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
11:45หลังเที่ยง (45 นาที)
KICK BOX FIT EXPRESS -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
อ, กรกฎาคม 31
12:30ก่อนเที่ยง (60 นาที)
SWEAT -Circuit Training / HIIT
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
MODIFIED STRONGMAN -Weights & Lifting
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
7:00หลังเที่ยง (60 นาที)
Western Boxing -Martial Arts
Warrior Academy
Sai Ying Pun
จอง
เกี่ยวกับ

It all started with the dream to provide authentic Muay Thai training in an upscale environment, without sacrificing comfort. This dream became reality in 2012, when Warrior Muay Thai opened its doors for the first time in Fortress Hill. Our core objective was to build a team of highly decorated trainers from Thailand that can provide authentic coaching expertise in the art of Muay Thai. Our Muay Thai coaching team today includes multiple stadium champions, with an average of 200 fights each and vast coaching experience between them. Warrior Muay Thai is the established go to name for Muay Thai enthusiasts and fighters in Hong Kong.

In developing our successful Muay Thai program, we quickly realized that a complete approach which included targeted strength and conditioning, nutrition and recovery elevated the performance level of our fighters. This was coupled by an ever-increasing demand from our members to approach their health and fitness in a holistic manner. Thus, our next step was to establish an all-encompassing Warrior concept, which includes group and personalized strength and conditioning, yoga, nutrition and lifestyle coaching as well as an expanded offering of martial arts. In order to achieve this dream, we needed a purpose built space to bring the best of martial arts, Strength & Conditioning and wellness together. After months of tireless research and meticulous planning, we opened our second home in the summer of 2016 – The Warrior Academy - on the West Side of Hong Kong Island.

ที่ตั้ง
Sai Ying Pun
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom Amenities
  • Lockers
  • Showers
  • Towels
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom Amenities, Lockers, Showers, Towels