เกี่ยวกับ

“Healthy Body, Healthy Mind.” That is our motto at Fighting Arts Center (FAC), a pioneer fitness concept that combines strength-training, cardiovascular exercises and lower impact workouts to create revolutionary classes that exercise the mind and body. Our highly qualified team of professionally certified trainers gives you an intense and fulfilling workout with well-rounded fight and fitness classes that test and build your endurance. Our range of training courses include traditional Muay Thai, Fighting Tai Chi and Mixed Martial Arts (MMA); cardiovascular classes, such as funky dance, jazz dance and K-Pop; and mind balance training, comprising of yoga and body stretch.

Fighting Arts Center (FAC)

คลาสที่จองไว้
19 ต.ค. - 29 ต.ค.

ศ, 19 ต.ค.
12:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
Dancehall -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
12:45 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (45 นาที)
Funky Muay Thai -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
14:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:15 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Pilates Mat Work -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
18:00 (60 นาที)
節奏瑜伽 Rhythm Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
18:15 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:15 (45 นาที)
Sweat Time 爆汗時間 (45 min) -Circuit Training / HIIT
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
18:30 (45 นาที)
Funky Muay Thai -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
18:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:15 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:15 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
19:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
19:30 (60 นาที)
Mixed Martial Arts (MMA) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:45 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Wheel 2 -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:15 (60 นาที)
Hip-Hop -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
20:45 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
ส, 20 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:30 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (60 นาที)
Yoga Wheel 2 -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:45 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
12:00 (45 นาที)
療癒瑜伽 Healing Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
12:30 (45 นาที)
Funky Muay Thai -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (60 นาที)
Jazz Funk -Dance
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (60 นาที)
Zumba Fitness -Dance
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:15 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
14:15 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
14:30 (60 นาที)
Pilates Mat Work -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
14:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
14:30 (60 นาที)
Muay Thai (Women Only) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:45 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:45 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
16:30 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
16:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (60 นาที)
節奏瑜伽 Rhythm Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:30 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
อา, 21 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:15 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
10:30 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:00 (60 นาที)
排毒瑜伽 Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:45 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:45 (60 นาที)
排毒瑜伽 Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:00 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:30 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
排毒瑜伽 Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Power Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai (Women Only) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:30 (60 นาที)
Nirvana Fitness -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
14:00 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:15 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
14:15 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
14:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Jazz Funk -Dance
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
16:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
16:15 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
16:45 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
16:45 (60 นาที)
Dance Stretch -Dance
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:30 (45 นาที)
療癒瑜伽 Healing Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
節奏瑜伽 Rhythm Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
จ, 22 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
07:15 (60 นาที)
早晨瑜伽 Morning Yoga (60 mins) -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (60 นาที)
Arnis (菲律賓魔杖) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:45 (60 นาที)
Hip-Hop -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:00 (60 นาที)
排毒瑜伽 Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Israel Self-defence (以色列軍用搏擊術) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (60 นาที)
Arnis (菲律賓魔杖) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:30 (45 นาที)
Funky Muay Thai -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:15 (60 นาที)
Israel Self-defence (以色列軍用搏擊術) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
高溫瘦身 Hot Slim -Toning / Stretching
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
20:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Zumba Fitness -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
อ, 23 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Flow Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:45 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
16:00 (60 นาที)
高溫瘦身 Hot Slim -Toning / Stretching
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:15 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
20:45 (60 นาที)
K-Pop -Dance
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
พ, 24 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
07:30 (60 นาที)
早晨瑜伽 Morning Yoga (60 mins) -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:15 (60 นาที)
Hip-Hop -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
14:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:15 (60 นาที)
排毒瑜伽 Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Mixed Martial Arts (MMA) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
高溫瘦身 Hot Slim -Toning / Stretching
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
20:15 (60 นาที)
K-Pop -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
พฤ, 25 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
08:30 (60 นาที)
早晨瑜伽 Morning Yoga (60 mins) -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
14:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:15 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:00 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:15 (60 นาที)
節奏瑜伽 Rhythm Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
Jazz Funk -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:15 (60 นาที)
Power Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:15 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
20:45 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
ศ, 26 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
07:15 (60 นาที)
早晨瑜伽 Morning Yoga (60 mins) -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
10:00 (45 นาที)
療癒瑜伽 Healing Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:15 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:45 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
12:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
Dancehall -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
12:45 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
12:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (45 นาที)
Funky Muay Thai -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:15 (45 นาที)
Power Lunch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
14:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:15 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Pilates Mat Work -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:15 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
18:00 (60 นาที)
節奏瑜伽 Rhythm Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
18:15 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
18:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:15 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:15 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
19:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
19:30 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:45 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
19:45 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Wheel 2 -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:15 (60 นาที)
Hip-Hop -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
20:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
20:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
20:45 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
ส, 27 ต.ค.
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
07:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
10:00 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
10:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
10:30 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
10:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (60 นาที)
Yoga Wheel 2 -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
11:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
11:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
11:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
11:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
11:45 (60 นาที)
Hot Detox Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
12:00 (45 นาที)
療癒瑜伽 Healing Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
12:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
12:45 (60 นาที)
核心瑜伽 Yoga Core -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (60 นาที)
Jazz Funk -Dance
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (60 นาที)
Zumba Fitness -Dance
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
13:15 (60 นาที)
Yoga Wheel Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
13:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:00 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
14:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
14:15 (60 นาที)
Yoga Basic -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
14:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
14:30 (60 นาที)
Yoga Stretch -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
14:30 (60 นาที)
Muay Thai (Women Only) -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (60 นาที)
Capoeira -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (60 นาที)
Hot B Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
15:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
15:30 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
15:45 (60 นาที)
Hot Stretch Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
15:45 (60 นาที)
熱力勁舞 Megadanz -Dance
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Hatha Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Gentle Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
16:30 (60 นาที)
Yoga Therapy -Yoga
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
16:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
16:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
17:30 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Tsuen Wan)
Tsuen Wan
จอง
17:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
17:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
18:15 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 2 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Whampoa)
Hung Hom
จอง
18:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Quarry Bay)
Quarry Bay
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง
19:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 3 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Fighting Arts Center (Yuen Long Flagship)
Yuen Long
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Kowloon Bay)
Kowloon Bay
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Lai Chi Kok D2)
Lai Chi Kok
จอง
21:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
Fighting Arts Center (Mong Kok)
Mong Kok
จอง