คลาสที่จองไว้
21 พ.ย. - 01 ธ.ค.

อ, พฤศจิกายน 21
5:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พ, พฤศจิกายน 22
4:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
5:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พฤ, พฤศจิกายน 23
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ศ, พฤศจิกายน 24
12:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
10:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ส, พฤศจิกายน 25
2:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
3:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
อา, พฤศจิกายน 26
6:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
8:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
จ, พฤศจิกายน 27
5:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
อ, พฤศจิกายน 28
5:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พ, พฤศจิกายน 29
4:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
5:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พฤ, พฤศจิกายน 30
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ศ, ธันวาคม 01
12:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
10:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Lockers
  • Showers
  • Toilets
  • Water
สิ่งอำนวยความสะดวก
Lockers, Showers, Toilets, Water