คลาสที่จองไว้
22 ก.พ. - 04 มี.ค.

พฤ, กุมภาพันธ์ 22
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ศ, กุมภาพันธ์ 23
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
10:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ส, กุมภาพันธ์ 24
1:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
2:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
อา, กุมภาพันธ์ 25
6:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
8:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
จ, กุมภาพันธ์ 26
5:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
อ, กุมภาพันธ์ 27
5:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:30ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พ, กุมภาพันธ์ 28
4:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
5:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
พฤ, มีนาคม 01
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ศ, มีนาคม 02
12:15ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Piloxing -Pilates
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
6:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
7:00ก่อนเที่ยง (60 นาที)
ZUMBA -Dance
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
10:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
ส, มีนาคม 03
1:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
TRX Circuit -Circuit Training / HIIT
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
2:00ก่อนเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
อา, มีนาคม 04
6:30หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
8:00หลังเที่ยง (50 นาที)
Defin8 Barre -Barre
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
11:15หลังเที่ยง (50 นาที)
Fatburn + Abs Blaze -Core
DEFIN8 Fitness
Central
จอง
เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Lockers
  • Showers
  • Toilets
  • Water
สิ่งอำนวยความสะดวก
Lockers, Showers, Toilets, Water