รู้หรือไม่

Anywhere anytime, Let’s AY

Yoga Town

คลาสที่จองไว้
12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.

พฤ, 12 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Prana Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
09:30 (75 นาที)
Prana Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
髋关节理疗 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Body Stretch -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
ศ, 13 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Flow2 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow1 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Shoulder & Neck Therapy -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
ส, 14 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
Flow1 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
อา, 15 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
肩颈调理 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
จ, 16 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
髋关节理疗 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Body Shaping Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
18:00 (60 นาที)
Shoulder&Neck Therapy -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
อ, 17 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Flow2 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
肩颈调理 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Universal Basic -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
16:30 (75 นาที)
Prana Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
18:00 (60 นาที)
阴性疗愈流动 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
พ, 18 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Flow2 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow1 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
19:30 (60 นาที)
阴性疗愈流动 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
พฤ, 19 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Prana Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
09:30 (75 นาที)
Prana Flow -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
髋关节理疗 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Body Stretch -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
ศ, 20 ธ.ค.
07:00 (75 นาที)
Flow2 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:00 (60 นาที)
Flow1 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
12:15 (60 นาที)
Shoulder & Neck Therapy -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
ส, 21 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
Flow1 -Yoga
瑜塘1号
Dongsishitiao
จอง
เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง
Dongsishitiao, Dongcheng district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Showers, Yoga Mats Provided