เกี่ยวกับ

YIHE 42 Hot Yoga is one of the biggest yoga studio in Beijing with two locations in Chaoyang District. Our spacious studios have the best balance of temperature, humidity, and ventilation. Our instructors don’t just teach yoga; for most of them, it’s their deepest passion. All of them are friendly and give careful, personalized attention.

Yihe 42 Hot Yoga

คลาสที่จองไว้
15 ก.ย. - 24 ก.ย.

อา, 15 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
15:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
จ, 16 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (60 นาที)
Hot Flow Basics -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
อ, 17 ก.ย.
10:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
พ, 18 ก.ย.
10:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
10:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (60 นาที)
Hot Flow Basics -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:45 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
พฤ, 19 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
18:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
ศ, 20 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
ส, 21 ก.ย.
10:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
อา, 22 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
15:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
จ, 23 ก.ย.
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
16:30 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (60 นาที)
Hot Flow Basics -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
อ, 24 ก.ย.
10:00 (90 นาที)
Ashtanga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
12:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Flow Vinyasa -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
14:00 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Warm Flow Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
16:30 (90 นาที)
Bikram Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Blue Castle)
Dawang Lu
จอง
19:00 (90 นาที)
Hot Intensive Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Yin Yoga -Yoga
Yihe 42 Hot Yoga (Solana)
Chaoyang Park
จอง
เกี่ยวกับ

YIHE 42 Hot Yoga is one of the biggest yoga studio in Beijing with two locations in Chaoyang District. Our spacious studios have the best balance of temperature, humidity, and ventilation. Our instructors don’t just teach yoga; for most of them, it’s their deepest passion. All of them are friendly and give careful, personalized attention.

ที่ตั้ง
Chaoyang Park, Chaoyang district
Dawang Lu, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Lockers
  • Parking
  • Showers
  • Towels
  • Water Fountain
  • Yoga Mats (for sale)
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking, Showers, Towels, Water Fountain, Yoga Mats (for sale), Yoga Mats Provided