เกี่ยวกับ

TigerKing MMA Academy is a professional training institutions for Mixed Martial Arts. They provide fighting courses such as Muay Thai, boxing, karate, BJJ, women‘s self- defense, at the same time, they provide a variety of customised fitness training, comfortable training environment and world champion coach will bring you the fight fit training you never experience.

Tiger King MMA Academy

คลาสที่จองไว้
17 มิ.ย. - 26 มิ.ย.

จ, 17 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
อ, 18 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
พ, 19 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
ส, 22 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
อา, 23 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
17:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
จ, 24 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
อ, 25 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
พ, 26 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
15:00 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
18:30 (60 นาที)
BOXING -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
19:30 (60 นาที)
Muay Thai Level 1 -Martial Arts
Tiger King MMA
Sanlitun
จอง
เกี่ยวกับ

TigerKing MMA Academy is a professional training institutions for Mixed Martial Arts. They provide fighting courses such as Muay Thai, boxing, karate, BJJ, women‘s self- defense, at the same time, they provide a variety of customised fitness training, comfortable training environment and world champion coach will bring you the fight fit training you never experience.

ที่ตั้ง
Sanlitun, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bring your own water bottle and towel
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bring your own water bottle and towel