รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
15 ธ.ค. - 22 ธ.ค.

อา, 15 ธ.ค.
16:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
จ, 16 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Lunchtime Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
19:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
อ, 17 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
10:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Suzy Hot Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (75 นาที)
Pre-natal Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
19:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
พ, 18 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
10:00 (90 นาที)
Flow Yoga 2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Lunchtime Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
19:00 (90 นาที)
Shoulders and Hips release -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
พฤ, 19 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Lunchtime Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
14:00 (75 นาที)
Pre-natal Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
Suzy Hot Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
18:00 (60 นาที)
Aerial Yoga (60min) -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Yin yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
ศ, 20 ธ.ค.
10:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Lunchtime Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
Rocket Flow -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
ส, 21 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
11:00 (60 นาที)
ballet basic -Dance
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
14:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
อา, 22 ธ.ค.
08:30 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
10:00 (60 นาที)
wheel yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
11:00 (60 นาที)
Aerial Yoga (60min) -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
12:00 (75 นาที)
Pre-natal Yoga -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
14:00 (90 นาที)
Flow Yoga Level 1 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
16:00 (90 นาที)
Flow Yoga 1-2 -Yoga
Suzy Yoga Room (SuperLife 2nd floor)
Sanlitun
จอง
About
Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
second floor, No50 gongti west rd, chaoyang district, Beijing
朝阳区工体西路50号2层
Beijing
CN
+8610 65516692 WeChat ID: SuzyFlowCo苏西体育文化
รายละเอียด
second floor, No50 gongti west rd, chaoyang district, Beijing
朝阳区工体西路50号2层
Beijing
CN
+8610 65516692 WeChat ID: SuzyFlowCo苏西体育文化
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Drinks available for purchase