เกี่ยวกับ

Here at Skyline Dance Lab, we are dedicated to bringing together a community of people with a shared passion for fitness and healthy living. Our focus is AERIAL - pole dancing, silks, hoop and aerial yoga. We offer classes for all levels, from first-timers to advanced practitioners. Above all, we are committed to creating a space for people to meet new friends, build inner and physical strength, and most importantly - to have fun!

รู้หรือไม่

We have two studio dogs (one of them rescued) Luna and Xiaohei (aka. Little Black)

Skyline Dance Lab

คลาสที่จองไว้
18 มิ.ย. - 27 มิ.ย.

อ, 18 มิ.ย.
17:40 (50 นาที)
Aerial Hoop Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
พ, 19 มิ.ย.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill L1 -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Flexibility -Toning / Stretching
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
20:15 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill L1 -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Aerial Hoop Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
18:40 (50 นาที)
Aerial Yoga Intro -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
ส, 22 มิ.ย.
12:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
13:40 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
อา, 23 มิ.ย.
11:40 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
14:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
จ, 24 มิ.ย.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill L1 -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Flexibility -Toning / Stretching
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
20:40 (50 นาที)
Aerial Yoga Intro -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
อ, 25 มิ.ย.
08:40 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Aerial Hoop Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
พ, 26 มิ.ย.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill L1 -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Flexibility -Toning / Stretching
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
20:15 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
พฤ, 27 มิ.ย.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill L1 -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
17:40 (50 นาที)
Aerial Hoop Intro -Core
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
18:40 (50 นาที)
Aerial Yoga Intro -Pole / Aerial
Skyline Dance Lab
Sanlitun
จอง
เกี่ยวกับ

Here at Skyline Dance Lab, we are dedicated to bringing together a community of people with a shared passion for fitness and healthy living. Our focus is AERIAL - pole dancing, silks, hoop and aerial yoga. We offer classes for all levels, from first-timers to advanced practitioners. Above all, we are committed to creating a space for people to meet new friends, build inner and physical strength, and most importantly - to have fun!

ที่ตั้ง
Sanlitun, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Toilets (public)
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Toilets (public), Water Fountain, Yoga Mats Provided