เกี่ยวกับ

Functional training studio

Running Cat

คลาสที่จองไว้
15 ก.พ. - 17 ก.พ.

ศ, 15 ก.พ.
15:00 (60 นาที)
Super Functional Training -Functional Training
Running Cat
Chaoyang
จอง
18:45 (60 นาที)
Butt & Legs Shape -Toning / Stretching
Running Cat
Chaoyang
จอง
20:00 (60 นาที)
V-line Abs -Core
Running Cat
Chaoyang
จอง
ส, 16 ก.พ.
12:00 (60 นาที)
Rowing -Functional Training
Running Cat
Chaoyang
จอง
15:00 (60 นาที)
Super HIIT -Circuit Training / HIIT
Running Cat
Chaoyang
จอง
17:30 (60 นาที)
TRX Suspension Training -Functional Training
Running Cat
Chaoyang
จอง
18:45 (45 นาที)
HOLOCYCLE -Indoor Cycling
Running Cat
Chaoyang
จอง
อา, 17 ก.พ.
12:00 (60 นาที)
Butt & Legs Shape -Toning / Stretching
Running Cat
Chaoyang
จอง
15:00 (60 นาที)
Fat Burning -Core
Running Cat
Chaoyang
จอง
17:30 (60 นาที)
Upper Body Sculpture -Functional Training
Running Cat
Chaoyang
จอง
เกี่ยวกับ

Functional training studio

ที่ตั้ง
Chaoyang
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own water bottle, Changing Area, Lockers, Showers, Water Fountain, Yoga Mats Provided