เกี่ยวกับ

Functional training studio

Running Cat

คลาสที่จองไว้
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย.

อ, 18 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Butt & Legs Shape -Toning / Stretching
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (60 นาที)
综合格斗 -Boxing
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
Battling Ropes -Weights & Lifting
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
20:15 (60 นาที)
Rowing -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 19 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
全身塑形 -Circuit Training / HIIT
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (60 นาที)
Perfect Posture -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
Super HIIT -Circuit Training / HIIT
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
20:15 (60 นาที)
V-line Abs -Core
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
TRX Suspension Training -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (60 นาที)
综合格斗 -Boxing
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
Butt & Legs Shape -Toning / Stretching
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
20:15 (60 นาที)
relaxation training -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
V-line Abs -Core
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
Fat Burning -Core
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
20:15 (60 นาที)
Upper Body Sculpture -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 22 มิ.ย.
10:30 (60 นาที)
Muscle Shaping -Toning / Stretching
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (60 นาที)
Butt & Legs Shape -Toning / Stretching
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
17:30 (60 นาที)
无极伸展 -Toning / Stretching
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
Battling Ropes -Weights & Lifting
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 23 มิ.ย.
10:30 (60 นาที)
Rowing -Functional Training
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
12:00 (60 นาที)
综合格斗 -Boxing
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
17:30 (60 นาที)
V-line Abs -Core
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
Aerobic Dance -Zumba
Running Cat
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

Functional training studio

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Bring your own water bottle
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Water Fountain
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Bring your own water bottle, Changing Area, Lockers, Showers, Water Fountain, Yoga Mats Provided