เกี่ยวกับ

Full-scale physical training center based on fighting

รู้หรือไม่

We organize members to outdoor activities every month.

PowerBox

คลาสที่จองไว้
21 ส.ค. - 29 ส.ค.

พฤ, 22 ส.ค.
19:00 (80 นาที)
Judo -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
20:00 (80 นาที)
Free combat -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
ส, 24 ส.ค.
20:00 (80 นาที)
Free combat -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
อา, 25 ส.ค.
20:00 (80 นาที)
Muay Thai -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
อ, 27 ส.ค.
19:00 (80 นาที)
Judo -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
20:00 (80 นาที)
Free combat -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
พฤ, 29 ส.ค.
19:00 (80 นาที)
Judo -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
20:00 (80 นาที)
Free combat -Martial Arts
拳城热炼体能搏击俱乐部
fengtai district
จอง
เกี่ยวกับ

Full-scale physical training center based on fighting

ที่ตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Showers, Yoga Mats Provided