เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

รู้หรือไม่

We are a family

Less Yoga (Ladies Only)

คลาสที่จองไว้
21 เม.ย. - 28 เม.ย.

อา, 21 เม.ย.
12:30 (60 นาที)
Therapy Yoga -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
จ, 22 เม.ย.
12:10 (60 นาที)
Yoga for Ladies -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
อ, 23 เม.ย.
12:10 (60 นาที)
Yoga for Ladies -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 24 เม.ย.
12:10 (60 นาที)
Yoga for Ladies -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 25 เม.ย.
12:10 (60 นาที)
Yoga for Ladies -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
ศ, 26 เม.ย.
12:10 (60 นาที)
Yoga for Ladies -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 27 เม.ย.
12:30 (60 นาที)
Therapy Yoga -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 28 เม.ย.
12:30 (60 นาที)
Therapy Yoga -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Chaoyang
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Drinking Water
  • Parking Lot
  • Toilet
  • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Drinking Water, Parking Lot, Toilet, Yoga mats