เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

รู้หรือไม่

We are a family

Less Yoga (Ladies Only)

คลาสที่จองไว้
15 ก.พ. - 18 ก.พ.

จ, 18 ก.พ.
12:10 (60 นาที)
Therapy Yoga -Yoga
Less Yoga (Ladies Only)
CBD (Central Business District)
จอง
เกี่ยวกับ

A professional yoga studio with flowers, tea, Chinese zither and a lot of love!

ที่ตั้ง
CBD (Central Business District), Chaoyang
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Drinking Water
  • Parking Lot
  • Toilet
  • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Drinking Water, Parking Lot, Toilet, Yoga mats