เกี่ยวกับ

Kamalsmart is the smart yoga studio of Kamal Yoga. With high quality professional faculty, Kamalsmart studio have a well location and cost-effective, let you enjoy the smart space full of yoga fun in the office and nearby your home.

รู้หรือไม่

self-service smart access; smart venue management system and APP booking courses.

KamalYoga

คลาสที่จองไว้
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย.

พ, 19 มิ.ย.
11:00 (60 นาที)
Yoga Heal (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
11:30 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
12:00 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
13:00 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
14:00 (60 นาที)
Warm Hatha(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
18:00 (60 นาที)
Warm Hatha(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
Chaoyang district
จอง
18:30 (80 นาที)
Astanga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
19:20 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
Chaoyang district
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
08:30 (60 นาที)
Hatha Sun Salutation(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
11:30 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
12:00 (60 นาที)
Hatha Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
13:00 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (80 นาที)
Yoga Heal (80min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
17:30 (60 นาที)
Warm Hatha(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
Chaoyang district
จอง
18:00 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
18:45 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
19:30 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
20:00 (60 นาที)
Yoga Heal (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
11:00 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
11:30 (60 นาที)
Kamal Viha Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
13:00 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
14:00 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
18:10 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
Chaoyang district
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
18:30 (80 นาที)
Astanga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
19:20 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
Chaoyang district
จอง
ส, 22 มิ.ย.
10:00 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
11:00 (80 นาที)
Hatha Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
11:30 (80 นาที)
Hatha Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
13:00 (60 นาที)
Yoga Heal (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
13:00 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
15:00 (80 นาที)
Wall Yoga -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
17:30 (80 นาที)
Yoga Heal (80min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
Joycity
จอง
อา, 23 มิ.ย.
14:30 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
16:00 (80 นาที)
Wall Yoga -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
เกี่ยวกับ

Kamalsmart is the smart yoga studio of Kamal Yoga. With high quality professional faculty, Kamalsmart studio have a well location and cost-effective, let you enjoy the smart space full of yoga fun in the office and nearby your home.

ที่ตั้ง
Chaoyang district, sanyuanqiao, xiaguangli
wanliu, changchunqiao, haidian district
Joycity, Chaoyang district
Sanyuan Qiao, Chaoyang district, taiyanggong
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Towels
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Showers, Towels, Water Refill, Yoga Mats Provided