เกี่ยวกับ

Kamalsmart is the smart yoga studio of Kamal Yoga. With high quality professional faculty, Kamalsmart studio have a well location and cost-effective, let you enjoy the smart space full of yoga fun in the office and nearby your home.

รู้หรือไม่

self-service smart access; smart venue management system and APP booking courses.

KamalYoga

คลาสที่จองไว้
25 เม.ย. - 28 เม.ย.

พฤ, 25 เม.ย.
12:00 (60 นาที)
Hatha Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
13:30 (60 นาที)
Warm Hatha(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
15:00 (80 นาที)
Yoga Heal (80min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
18:30 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
18:45 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
20:00 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
ศ, 26 เม.ย.
11:00 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
11:30 (60 นาที)
Yin Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
14:00 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
18:10 (60 นาที)
Alignment Yoga (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
18:30 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
18:30 (60 นาที)
Ashtanga Yoga (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
19:20 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
19:45 (60 นาที)
Yoga Heal (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
ส, 27 เม.ย.
10:00 (60 นาที)
Yoga Heal (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
10:30 (60 นาที)
Inside Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
11:00 (80 นาที)
Hatha Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
13:00 (80 นาที)
Yin Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
13:00 (80 นาที)
Hatha Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
14:40 (80 นาที)
Hatha Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
16:10 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
17:30 (80 นาที)
Yoga Heal (80min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
อา, 28 เม.ย.
10:00 (60 นาที)
Flow Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
10:30 (60 นาที)
Yoga & Fit(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
14:20 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yeland Studio)
wanliu
จอง
16:10 (80 นาที)
Flow Yoga(80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
17:30 (60 นาที)
Hatha Yoga(60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Yuanyang Studio)
sanyuanqiao
จอง
18:00 (80 นาที)
Alignment Yoga (80 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Biru studio)
Sanyuan Qiao
จอง
18:30 (60 นาที)
Ashtanga Yoga (60 min) -Yoga
Kamalsmart Yoga Studio(Swan Bay Studio)
จอง
เกี่ยวกับ

Kamalsmart is the smart yoga studio of Kamal Yoga. With high quality professional faculty, Kamalsmart studio have a well location and cost-effective, let you enjoy the smart space full of yoga fun in the office and nearby your home.

ที่ตั้ง
Sanyuan Qiao, Chaoyang district, taiyanggong
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Changing Area
  • Lockers
  • Showers
  • Towels
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Changing Area, Lockers, Showers, Towels, Water Refill, Yoga Mats Provided