เกี่ยวกับ

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

รู้หรือไม่

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly

รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
15 ธ.ค. - 22 ธ.ค.

จ, 16 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
อ, 17 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 18 ธ.ค.
19:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 19 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
18:45 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
19:30 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
ศ, 20 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
19:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
20:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 21 ธ.ค.
12:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
17:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 22 ธ.ค.
12:15 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
15:00 (60 นาที)
boxing.jpeg - full body -Functional Training
.JPEG BOXING
CBD (Central Business District)
จอง
About

We are a combination of art gallery and fitness studio(barre and boxing). jpeg: joy power edurance gain.

photo-friendly,dog-friendly,staff-friendly!

Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
B103, B1building A Chaowai SOHO, No. 6 Chaowai Street
北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外soho A座地下一层B103
Beijing
CN
65938886/18618296281
รายละเอียด
B103, B1building A Chaowai SOHO, No. 6 Chaowai Street
北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外soho A座地下一层B103
Beijing
CN
65938886/18618296281
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Water Fountain
  • Paid Parking