รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
18 มิ.ย. - 28 มิ.ย.

อ, 18 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Upper Body & Core -Core
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Upper Body & Core -Core
iBodyRock
Sanlitun
จอง
พ, 19 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Agility & Mobility -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Agility & Mobility -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
ส, 22 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
iSoldier -Bootcamp
iBodyRock
Sanlitun
จอง
13:00 (60 นาที)
iSoldier Playground Strength Cardio -Functional Training
iBodyRock
Sanlitun
จอง
16:30 (90 นาที)
iSoldier (90min) -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
อา, 23 มิ.ย.
16:30 (60 นาที)
Cardio conditioning -Functional Training
iBodyRock
Sanlitun
จอง
17:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
จ, 24 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Cardio conditioning -Functional Training
iBodyRock
Sanlitun
จอง
08:30 (60 นาที)
Burning Calories -Dance
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Cardio conditioning -Functional Training
iBodyRock
Sanlitun
จอง
16:30 (60 นาที)
Burning Calories -Dance
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Cardio conditioning -Functional Training
iBodyRock
Sanlitun
จอง
อ, 25 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Upper Body & Core -Core
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Upper Body & Core -Core
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Upper Body & Core -Core
iBodyRock
Sanlitun
จอง
พ, 26 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
Strength Day -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
พฤ, 27 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:00 (60 นาที)
LowerBody & Core -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
19:30 (90 นาที)
KickBoxing -Martial Arts
iBodyRock
Sanlitun
จอง
ศ, 28 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Agility & Mobility -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
12:00 (60 นาที)
Agility & Mobility -Circuit Training / HIIT
iBodyRock
Sanlitun
จอง
About
Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
Gongren Tiyuchang #22 (1st floor)
Beijing
CN
+86 10 65518599
รายละเอียด
Gongren Tiyuchang #22 (1st floor)
Beijing
CN
+86 10 65518599
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Water Fountain
  • Bathroom
  • Parking Lot