รูปภาพ
ขออภัยไม่มีคลาสที่จองได้ใน iBodyRock
กลับมาเช็คใหม่อีกครั้งสำหรับการอัพเดทคลาสอื่นๆ
About
Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
Gongren Tiyuchang #22 (1st floor)
Beijing
CN
+86 10 65518599
รายละเอียด
Gongren Tiyuchang #22 (1st floor)
Beijing
CN
+86 10 65518599
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
  • Water Fountain
  • Bathroom
  • Parking Lot