เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

Fine Yoga

คลาสที่จองไว้
26 เม.ย. - 05 พ.ค.

ศ, 26 เม.ย.
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
12:00 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
12:05 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
12:05 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
12:05 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
12:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
12:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
12:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
12:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
15:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
15:20 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
15:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
17:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
17:20 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
17:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
17:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
17:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:30 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
17:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:40 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
17:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
17:45 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
17:45 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:50 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
18:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
18:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
18:00 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
18:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
18:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
18:25 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
18:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
18:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
18:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
18:30 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
18:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
18:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
18:45 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
19:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
19:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
19:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
19:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
19:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
19:10 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
19:15 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
19:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
19:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
19:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
19:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
19:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
19:40 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
19:45 (60 นาที)
静坐瑜伽 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
19:45 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
20:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
ส, 27 เม.ย.
08:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
08:00 (90 นาที)
Ashtanga Mysore -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
08:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
08:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
08:30 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
09:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
09:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
09:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
09:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
09:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
09:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
09:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
Aerial Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
10:00 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
10:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
10:15 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:15 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
10:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
10:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
10:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
10:40 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:55 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
11:30 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
11:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
11:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
11:50 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
11:50 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
12:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
12:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
12:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
14:00 (75 นาที)
Aerial Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
14:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
14:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
14:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
14:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
14:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
14:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
15:20 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
15:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
15:30 (105 นาที)
Ashtanga 领课 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
16:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
16:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
16:15 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
16:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
16:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
17:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
17:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:00 (75 นาที)
Aerial Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
17:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
17:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Ashtanga Beginner -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
18:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
อา, 28 เม.ย.
08:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
08:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
08:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
08:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
08:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
08:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
09:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
09:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
09:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
09:30 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
09:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
10:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:00 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
10:10 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:20 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
10:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
10:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
10:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
10:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
10:55 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
11:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
11:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
11:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
11:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
11:45 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
11:50 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Aerial Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
12:00 (60 นาที)
静坐瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:05 (60 นาที)
Toning Yoga (60min) -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
12:05 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
12:10 (60 นาที)
静坐瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
12:40 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
13:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
13:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
14:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
14:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
14:30 (75 นาที)
Aerial Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
15:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
15:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
15:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
15:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
15:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
15:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
15:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
15:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
15:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
16:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
16:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
16:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Chaoyang Men)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga (CBD)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
16:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Wangjing
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Dongzhimen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Joycity
Chaoyang
จอง
17:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Beichen)
Beijing
จอง
17:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
17:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
梵音瑜伽姚家园店
Yaojiayuan
จอง
17:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
17:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Ciyunsi
Chaoyang
จอง
17:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
17:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:30 (75 นาที)
Ashtanga Beginner -Yoga
Fine Yoga Zhongguancun
Haidian
จอง
17:35 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:40 (75 นาที)
Hot + Flow Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga (Changchunqiao)
Haidian Qu
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (R&F Shuangzi)
Chaoyang
จอง
18:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga (SanYuanQiao)
Chaoyang
จอง
จ, 29 เม.ย.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
07:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
07:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
07:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
08:15 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
09:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:45 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:15 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:20 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:20 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:45 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:25 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:15 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:40 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
20:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
อ, 30 เม.ย.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
07:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
07:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
08:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
08:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:20 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
18:25 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:15 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:15 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:40 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
20:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
พฤ, 02 พ.ค.
08:15 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:10 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
11:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
ศ, 03 พ.ค.
08:15 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
09:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
11:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:10 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:20 (60 นาที)
塑形瑜伽 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
17:45 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
19:45 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
ส, 04 พ.ค.
09:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
09:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
11:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
11:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
14:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
15:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:15 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:15 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga (Blue Castle)
Chaoyang
จอง
16:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:45 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
17:45 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
อา, 05 พ.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
09:30 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
10:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
10:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
10:40 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
12:00 (75 นาที)
Fine Yoga 1 (Hatha Yoga) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
12:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
12:20 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
14:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
14:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
15:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
15:20 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:20 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
16:30 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
16:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
16:45 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Rongke
wangjing
จอง
17:35 (40 นาที)
hiit+yoga -Yoga
Fine Yoga Beiyuan Lu North
beiyuan
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
18:25 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
19:45 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Chongwenmen
Dongcheng
จอง
เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

ที่ตั้ง
Chaoyang, ciyunsi
Chaoyang, Chaoyang Men
Dongcheng, Dongzhimen
Chaoyang, Sanyuan Qiao
Dongcheng, Chongwen Men
Chaoyang, Qingninalu, Joycity
wangjing, Beijing
Beijing, Olympic Park
xichengqu, hilton
Haidian, zhongguancun
wangjing, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • Bathroom
 • Changing Area
 • Lockers
 • Parking
 • Parking Lot
 • Showers
 • Toilets
 • Toilets (public)
 • Towels
 • Water Fountain
 • Water Refill
 • Yoga Mats (for sale)
 • Yoga Mats Provided
 • Yoga mats
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Lockers, Parking, Parking Lot, Showers, Toilets, Toilets (public), Towels, Water Fountain, Water Refill, Yoga Mats (for sale), Yoga Mats Provided, Yoga mats