เกี่ยวกับ

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

คลาสที่จองไว้
21 ส.ค. - 25 ส.ค.

พ, 21 ส.ค.
12:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:45 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
พฤ, 22 ส.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
08:30 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
Basic Ashtanga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:45 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
ศ, 23 ส.ค.
07:00 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
07:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
08:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Safe Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:45 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:00 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
19:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
20:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
ส, 24 ส.ค.
09:30 (120 นาที)
Mysore -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (60 นาที)
腰腹塑形 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
Safe Back Bend (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:00 (75 นาที)
Hot Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
อา, 25 ส.ค.
10:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
10:00 (60 นาที)
Yoga Sculpt -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
12:10 (75 นาที)
Hips & Shoulders Opening -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
14:00 (75 นาที)
Yin Yoga (75min) -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
15:30 (75 นาที)
Prenatal Yoga (75min) -Pre & Post Natal
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
16:30 (75 นาที)
阿斯汤加中级 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
17:00 (75 นาที)
梵音基础 -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:00 (75 นาที)
Shoulder and Spinal Yoga -Yoga
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
18:30 (60 นาที)
Ballet shape -Dance
Fine Yoga Daguanying
xichengqu
จอง
About

FineYoga was founded in 2002, belonging to Beijing fine yoga fitness center.

14 years ago, "advanced, professional, excellence" is our constant pursuit.

In the "industry leader" professional endorsed at the same time, more deeply the general student's trust and welcome.

Amenities
รายละเอียด
618 6floor, building B, Langqin Guoji, Xicheng, Beijing
北京市西城区朗琴国际b座6层618门
Beijing
CN
010-63436401
รายละเอียด
618 6floor, building B, Langqin Guoji, Xicheng, Beijing
北京市西城区朗琴国际b座6层618门
Beijing
CN
010-63436401
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Water Refill
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Changing Area
  • Towels
โลเคชั่นอื่นๆ
Chaoyang district, dawanglu
CBD (Central Business District), Guanghua Road, Chaoyang district
Chaoyang district, guangqulu, shuangjing
ciyunsi, Chaoyang district
Chaoyang Men, Chaoyang district
Dongzhimen, Dongcheng district
Sanyuan Qiao, Chaoyang district
Chongwen Men, Dongcheng district
Qingninalu, Joycity, Chaoyang district
wangjing, Chaoyang district
Olympic Park, Chaoyang district
zhongguancun, haidian district
Olympic Park, Chaoyang district
Chaoyang Park, Chaoyang district, Yaojiayuan
wangjing, Chaoyang district