เกี่ยวกับ

Located near Chaoyang Park, CrossFit Shifu provides with professional personal trainers and boxing trainers.

CrossFit Shifu

คลาสที่จองไว้
18 มิ.ย. - 28 มิ.ย.

อ, 18 มิ.ย.
12:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
พ, 19 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
08:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
18:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
พฤ, 20 มิ.ย.
06:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
12:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
ศ, 21 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
08:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
18:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
ส, 22 มิ.ย.
09:00 (60 นาที)
Open Gym (60)
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
10:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
อา, 23 มิ.ย.
09:00 (60 นาที)
Open Gym (60)
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
11:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
จ, 24 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
08:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
18:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
อ, 25 มิ.ย.
06:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
12:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
พ, 26 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
08:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
18:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
20:00 (60 นาที)
Boxing -Martial Arts
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
พฤ, 27 มิ.ย.
06:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
09:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
12:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
13:00 (120 นาที)
Open Gym -Open Gym
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
19:45 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
ศ, 28 มิ.ย.
07:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
08:00 (60 นาที)
Bootcamp -Bootcamp
CrossFit ShiFu
Chaoyang Park
จอง
เกี่ยวกับ

Located near Chaoyang Park, CrossFit Shifu provides with professional personal trainers and boxing trainers.

ที่ตั้ง
Chaoyang Park, Chaoyang district
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Bathroom
  • Changing Area
  • Drinking Water
  • Parking Lot
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
สิ่งอำนวยความสะดวก
Bathroom, Changing Area, Drinking Water, Parking Lot, Showers, Yoga Mats Provided