รูปภาพ

คลาสที่จองไว้
11 ธ.ค. - 19 ธ.ค.

พ, 11 ธ.ค.
18:40 (50 นาที)
Aerial Lyra -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
20:30 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 12 ธ.ค.
17:50 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
18:50 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
20:30 (50 นาที)
Pole Dance -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
ศ, 13 ธ.ค.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
13:00 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
17:50 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
ส, 14 ธ.ค.
11:30 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
13:30 (50 นาที)
Aerial Lyra -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
14:30 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
16:30 (50 นาที)
Pole Dance -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
อา, 15 ธ.ค.
11:30 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
14:30 (60 นาที)
Air cube -Toning / Stretching
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
15:30 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
16:30 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
จ, 16 ธ.ค.
18:40 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
20:30 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
อ, 17 ธ.ค.
12:00 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
13:00 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
17:50 (60 นาที)
Air cube -Toning / Stretching
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
พ, 18 ธ.ค.
18:40 (50 นาที)
Aerial Lyra -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
20:30 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
พฤ, 19 ธ.ค.
17:50 (50 นาที)
Aerial Yoga -Pole / Aerial
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
18:50 (50 นาที)
Pole Skill Intro -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
19:40 (50 นาที)
Pole Skills -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
20:30 (50 นาที)
Pole Dance -Dance
Bodynation Dance & Fitness
CBD (Central Business District)
จอง
About
Amenities
รูปภาพ
รายละเอียด
1225, 2F, Shangdu SOHO West Tower, No.8 Dongdaqiao Road, Chaoyang
朝阳区东大桥路8号SOHO尚都西塔二层1225
Beijing
CN
+86 010-58696011/ +86 18801377429
รายละเอียด
1225, 2F, Shangdu SOHO West Tower, No.8 Dongdaqiao Road, Chaoyang
朝阳区东大桥路8号SOHO尚都西塔二层1225
Beijing
CN
+86 010-58696011/ +86 18801377429
สิ่งอำนวยความสะดวก
  • Showers
  • Yoga Mats Provided
  • Lockers
  • Towels
  • Water
  • Parking Lot
  • Toilets (public)